• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

    Ικτίνου 2 (5ος οροφος)
    Αθήνα 10552

  • 2105202638

    info@teaapl.gr

  • 09:00-13:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Φορολογική αντιμετώπιση κρατήσεων υπέρ του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.».

ΣΧΕΤ.:  α) Υπ΄ αριθ. 1761/ 19/654320 από 29-3-2019 έγγραφο του Τμ. Μισθολογίου Ενστόλου Προσωπικού/ ΔΔΧ/ΑΕΑ.

              β) Υπ΄αριθ. 8000/16/48 από 05-04-2019 έγγραφο του Τμ. Μισθοδοσίας Πολιτικού Προσωπικού/ΔΔΧ/ΑΕΑ

              γ) Υπ’ αριθ. 21506 Φ.505.1 από 05-04-2019 έγγραφο του Τμ. Αποδοχών και Ασφάλισης, Δνση Οικονομικού/ΑΠΣ

Σύμφωνα με το ανωτέρω (α΄) σχετικό έγγραφο της ΔΔΧ/ΑΕΑ, όσον αφορά το Ένστολο Προσωπικό οι εισφορές υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ για το 2018, περιελήφθησαν στη βεβαίωση αποδοχών στο Σύνολο των κρατήσεων  και αυτό σημαίνει ότι έχει  μειωθεί και το Καθαρό Φορολογητέο  εισόδημα κατά το ποσό της εισφοράς υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ.

Στη δήλωση φόρου εισοδήματος χρήσης 2018 έντυπο Ε1, ο Κωδ 301 είναι μειωμένος με το ύψος των εισφορών υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ απ' ευθείας από το αρχείο που έχει υποβάλλει η ΔΔΧ/ΑΕΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κατά συνέπεια  δεν χρειάζεται το μέλος να κάνει καμία καταχώρηση στον κωδικό 351 για να εξασφαλίσει την φορολογική ελάφρυνση για το φόρο εισοδήματος και την εισφορά Αλληλεγγύης και έτσι το ταμείο δεν θα εκδώσει βεβαιώσεις για φορολογική χρήση έτους 2018, παρά μόνο ενημερωτικά δελτία, μέσω της ιστοσελίδας του www.teaapl.gr.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα μέλη  του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα, Ένστολο και Πολιτικό Προσωπικό.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω (β΄) σχετικό έγγραφο της ΔΔΧ/ΑΕΑ, όσον αφορά τους Πολιτικούς Υπαλλήλους, οι εισφορές υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ για το 2018, δεν περιελήφθησαν στη βεβαίωση αποδοχών στο Σύνολο των κρατήσεων και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει  μειωθεί και το Καθαρό Φορολογητέο  εισόδημα κατά το ποσό της εισφοράς υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ.

Κατά συνέπεια  απαιτείται το μέλος Πολιτικός Υπάλληλος να κάνει καταχώρηση στον κωδικό 351 το ποσό της εισφοράς του υπέρ του ταμείου και το ταμείο θα εκδώσει βεβαιώσεις για φορολογική χρήση έτους 2018, μέσω της ιστοσελίδας του www.teaapl.gr.

Σύμφωνα με το ανωτέρω (γ΄) σχετικό έγγραφο του Τμ. Αποδοχών και Ασφάλισης, Δνση Οικονομικού/ΑΠΣ όσον αφορά το Ένστολο Προσωπικό καθώς και τους Πολιτικούς Υπαλλήλους, οι εισφορές υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ για το 2018, δεν περιελήφθησαν στη βεβαίωση αποδοχών στο Σύνολο των κρατήσεων και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει  μειωθεί και το Καθαρό Φορολογητέο  εισόδημα κατά το ποσό της εισφοράς υπέρ του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ.

Κατά συνέπεια  απαιτείται το μέλος Ένστολος αλλά και Πολιτικός Υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος να κάνει καταχώρηση στον κωδικό 351 το ποσό της εισφοράς του υπέρ του ταμείου και το ταμείο θα εκδώσει βεβαιώσεις για φορολογική χρήση έτους 2018, μέσω της ιστοσελίδας του www.teaapl.gr.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2019

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης                                        ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση 

 

 

melwn

 

entypa_aitiseon

 

geniki_synelefsi