• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

    Ικτίνου 2 (5ος οροφος)
    Αθήνα 10552

  • 2105202638

    info@teaapl.gr

  • 09:00-13:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Το νέο τηλεφωνικό κέντρο του Ταμείου είναι το 2105202638

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Σύντομο Ιστορικό - Σκοπός

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) είναι αυτοδιαχειριζόμενο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 (ΦΕΚ Αρ.Φ.1903τΒ/4.9.2009 όπως τροπ. με την Αρ. Φ.51020/7334/157/04.04.2013) για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και αποτελεί την μετεξέλιξη του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας μελών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.) που ιδρύθηκε το 1994.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λειτουργεί συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση και αποτελείται από δύο αυτοτελείς κλάδους:

α) τον Κλάδο Εφάπαξ ο οποίος χορηγεί εφάπαξ βοηθήματα, είτε μετά τα 20 έτη ασφάλισης είτε με την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη είτε με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη είτε και σε περίπτωση αποστρατείας με 1 έτος ασφάλισης στο Ταμείο.

β) τον Κλάδο Αλληλεγγύης ο οποίος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα χορηγεί βοήθημα ύψους 10.000€ και σε περίπτωση θανάτου βοήθημα ύψους 15.000€. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική για διάστημα άνω των 9 ημερών χορηγεί βοήθημα 20€ για κάθε επόμενη μέρα.

Η μηνιαία εισφορά που καταβάλουν τα μέλη κυμαίνεται από 30€ έως 500€ και κρατείται από τη μισθοδοσία. Το μέλος μπορεί να τη μεταβάλει, με αίτησή του αυξάνοντας ή μειώνοντάς την εντός των ανωτέρω ορίων, μια φορά το χρόνο.

Από τη μηνιαία εισφορά 4,5€ πιστώνονται στον κλάδο αλληλεγγύης. Από το υπόλοιπο ποσό, ποσοστό 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του ταμείου και ποσοστό 94% πιστώνεται στην ατομική μερίδα του μέλους στον Κλάδο Εφάπαξ.

melwn

 

entypa_aitiseon

 

geniki_synelefsi

Σημαντικά μεγέθη του Ταμείου

5.028

ασφαλισμένοι

16.499.833 €

σύνολο εφάπαξ ατομικών λογαριασμών

615.060 €

ποσό παροχών αλληλεγγύης

4.169.029 €

ποσό παροχών εφάπαξ

Έναρξη καταβολής εισφορών από Λιμενικούς

Σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου κλάδου Εφάπαξ

Έναρξη καταβολής εισφορών από Πυροσβέστες

Ίδρυση ΤΕΑΕΤΔΕΑ

Ίδρυση ΛΑΜΔΕΑ